ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
95
07 ก.ย. 2564
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
94
03 ก.ย. 2564
43 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
02 ก.ย. 2564
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมปูเสริมผิวจราจร ถนนสายบ้านทะเลน้อย ถึง ปลายตรอก หมู่ที่ ๒,๓,๙,๕ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
101
31 ส.ค. 2564
45 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงตลาดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
26 ส.ค. 2564
46 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมปูเสริมผิวจราจร ถนนสายบ้านทะเลน้อย - ปลายตรอก หมู่ที่ 2,3,9,5 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
24 ส.ค. 2564
47 ประกาศ เทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน ตำบลทะเลน้อย อำเภอค ดาวน์โหลดเอกสาร
104
20 ส.ค. 2564
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
17 ส.ค. 2564
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาด กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
10 ส.ค. 2564
50 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
02 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35