ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศจ้างเหมาโครงการขุดตักและเคลื่อนย้ายวัชพืชในทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
281
29 ส.ค. 2557
332 ประกาศจัดซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
430
19 ส.ค. 2556
333 ประกาศขยายเวลาขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาที่ดินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
659
25 ต.ค. 2555
334 ขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาที่ดินสำหรับก่อสร้างตลาดน้ำทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
816
09 ต.ค. 2555
335 สอบราคาจ้างเหมาโครงการทำแนวเขตทะเลน้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
629
01 ส.ค. 2555
336 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนสายปลายตรอก - โคกจูด หมู่ที่ 5 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
762
16 มี.ค. 2555
337 โครงการก่อสร้างถนนสายโคกเมา-ทุ่งน้อย-โคกจูด หมู่ที่ 5,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
858
09 ม.ค. 2555
338 จ้างเหมาออกแบบตลาดน้ำทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
1001
20 ธ.ค. 2554
339 ประกาศสอบราคาระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ,9 ดาวน์โหลดเอกสาร
637
18 ส.ค. 2554
340 ประกาศสอบราคาอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
712
16 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35