ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 เทศบาลตำบลทะเลน้อยประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแม่อุบล-โคกศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
287
05 พ.ย. 2557
322 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแม่อุบล-โคกศักดิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านปลายตรอก ดาวน์โหลดเอกสาร
319
05 พ.ย. 2557
323 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
240
28 ต.ค. 2557
324 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
267
27 ต.ค. 2557
325 เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายโครงการประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
293
27 ต.ค. 2557
326 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
224
21 ต.ค. 2557
327 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
16 ต.ค. 2557
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
293
15 ต.ค. 2557
329 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
362
15 ต.ค. 2557
330 ประกาศราคากลาง โครงการขุดตักและเคลื่อนย้ายวัชพืชในทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
224
01 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35