ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโถงทางเข้าตลาดน้ำเพื่อเป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย (งวดที่ ๓) งวดสุดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
164
28 มี.ค. 2559
282 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโถงทางเข้าตลาดน้ำทะเลน้อยเพื่อเป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย (งวดที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
168
21 มี.ค. 2559
283 ประกาศราคากลาง (ปปช.1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
18 มี.ค. 2559
284 ประกาศกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องน้ำ-ซักล้างตลาดน้ำทะเลน้อยเพื่อเป็นสำนักงาน (กองช่าง) เทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
222
15 มี.ค. 2559
285 ประกาศกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
239
15 มี.ค. 2559
286 ประกาศตามแบบ ปปช.1 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
244
15 มี.ค. 2559
287 ประกาศตามแบบ ปปช.1 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
217
15 มี.ค. 2559
288 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
15 มี.ค. 2559
289 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
15 มี.ค. 2559
290 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโถงทางเข้าตลาดน้ำเพื่อเป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย (งวดที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
164
14 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35