ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
05 ก.ย. 2559
272 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
29 ส.ค. 2559
273 ประกาศ เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
29 ส.ค. 2559
274 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
03 ส.ค. 2559
275 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
05 ก.ค. 2559
276 ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.07 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
12 พ.ค. 2559
277 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
12 พ.ค. 2559
278 ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1) ช่วงเดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
12 พ.ค. 2559
279 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
12 พ.ค. 2559
280 ประกาศราคากลางที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง (ตามแบบตาราง ปปช.07) โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืช (กง ผักกะเฉด และวัชพืชอื่น ๆ) ดาวน์โหลดเอกสาร
240
07 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35