ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศสอบราคาฝังกลบขยะ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 - กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
10 พ.ย. 2559
262 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
217
10 พ.ย. 2559
263 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อยเรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน หมู่ที่ 4ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
217
10 พ.ย. 2559
264 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
206
10 พ.ย. 2559
265 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
25 ต.ค. 2559
266 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
25 ต.ค. 2559
267 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
25 ต.ค. 2559
268 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
25 ต.ค. 2559
269 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
11 ต.ค. 2559
270 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
04 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35