ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศ เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
19 ก.ค. 2560
242 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
13 มิ.ย. 2560
243 ประกาศราคาอ้างอิง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลทะเลน้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ตามแบบ ปปช.๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
09 มิ.ย. 2560
244 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งวดที่ ๑ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) ดาวน์โหลดเอกสาร
178
30 เม.ย. 2560
245 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมุ่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
243
25 ม.ค. 2560
246 ปปช.๐๑ สอบราคาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
269
25 ม.ค. 2560
247 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
18 ม.ค. 2560
248 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
13 ม.ค. 2560
249 ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารแห้ง เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ดาวน์โหลดเอกสาร
203
05 ม.ค. 2560
250 ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารแห้ง เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
05 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35