ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และศพด.ในเขตพื้นที่ตำบลทะเลน้อย ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
01 พ.ย. 2560
232 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
01 พ.ย. 2560
233 ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยงานเจ้าของโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
164
30 ต.ค. 2560
234 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บ้านนายเจริญ อ่อนประเสริฐ หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
29 ก.ย. 2560
235 ประกาศผู้ชนะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเลียบริมทะเลน้อย ม.2,4,1 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
168
18 ก.ย. 2560
236 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
15 ก.ย. 2560
237 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย-ถนนเลียบริมทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
178
08 ก.ย. 2560
238 ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเรียบริมทะเลน้อย หมู่ที่ 2,4,1 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทุลง ดาวน์โหลดเอกสาร
192
16 ส.ค. 2560
239 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเลียบริมทะเลน้อย หมู่ที่ 2,4,1 9 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
188
16 ส.ค. 2560
240 ประกาศ เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบกลาง เงินสำรองจ่าย/จ่ายขาดเงิยสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
169
24 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35