ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
171
02 มี.ค. 2561
222 ประกาศโครงการจ้างก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
179
02 มี.ค. 2561
223 โครงการจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์(แม็คโฮ)พร้อมโป๊ะเหล็ก(แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
172
01 ก.พ. 2561
224 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
31 ม.ค. 2561
225 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์ (แม็คโฮ) พร้อมโป๊ะเหล็ก (แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
180
22 ธ.ค. 2560
226 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์ (แม็คโฮ) พร้อมโป๊ะเหล็ก (แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
169
15 ธ.ค. 2560
227 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์ (แม็คโค) พร้อมโป๊ะเหล็ก (แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
181
08 ธ.ค. 2560
228 ประการาคากลางโครงการจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้งพร้อมถุงบรรจุ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
07 ธ.ค. 2560
229 ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเลียบริมทะเลน้อย หมู่ที่ 2,4,1 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
165
01 ธ.ค. 2560
230 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
17 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35