ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
197
29 ต.ค. 2561
192 แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
01 ต.ค. 2561
193 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
154
01 ต.ค. 2561
194 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
162
01 ต.ค. 2561
195 ประกาศราคากลางจ้าเหมาปักหลักแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ทะเลน้อย ที่สาธารณะอื่น ๆ หรือแนวเขตเทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
27 ก.ย. 2561
196 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
27 ก.ย. 2561
197 ประกาศชนะผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.สายบ้านนายสมยศ เหมือนขาว ถึงบ้านนายวิเชียร สุกดำ หมู่ที่ 10 ตำบลทะเลน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
159
13 ก.ย. 2561
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุดินถมโครงการก่อสร้างถนนสายหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-ตลาดน้ำทะเลน้อย-นาปรัง-โคกจูด-ุทุ่งน้อย-ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
07 ก.ย. 2561
199 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.สายบ้านนายสมยศ เหมือนขาว ถึงบ้านนายวิเชียร สุกดำ หมู่ที่ 10 ตำบลทะเลน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
30 ส.ค. 2561
200 ประกาดราคาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.สายบ้านนายสมยศ เหมือนขาว ถึงบ้านนายวิเชียร สุกดำ หมู่ที่ 10 ตำบลทะเลน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
30 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35