ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีสำหรับพื้นที่การเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
87
18 ธ.ค. 2562
52 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีบ้านพักที่อยู่อาศัย ดาวน์โหลดเอกสาร
90
17 ธ.ค. 2562
53 อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
16 ธ.ค. 2562
54 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
13 ธ.ค. 2562
55 กระบวนการในการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
12 ธ.ค. 2562
56 กฎหมายใหม่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
11 ธ.ค. 2562
57 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
09 ธ.ค. 2562
58 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
22 พ.ย. 2562
59 คำสั่งการมอบอำนาจปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
06 พ.ย. 2562
60 ประชาสัมพันธ์ภาษี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
20 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21