ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 มิ.ย. 2563
42 ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 พ.ค. 2563
43 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 เม.ย. 2563
44 การเก็บภาษีประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 เม.ย. 2563
45 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
04 มี.ค. 2563
46 ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
25 ก.พ. 2563
47 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
17 ม.ค. 2563
48 การดูแลผลกระทบบ้านพักที่อยู่อาศัย ดาวน์โหลดเอกสาร
204
26 ธ.ค. 2562
49 สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
25 ธ.ค. 2562
50 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีบ้านหลายหลังบนที่ดินแปลงเดียว ดาวน์โหลดเอกสาร
102
20 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21