ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
19 ก.ค. 2564
22 รายงานงบทดลอง และ งบรับ - จ่ายเงินสด เดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
05 ก.ค. 2564
23 รายงานงบทดลอง และ งบรับ - จ่ายเงินสดเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
05 มิ.ย. 2564
24 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
142
06 พ.ค. 2564
25 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
124
06 พ.ค. 2564
26 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
112
06 พ.ค. 2564
27 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
100
06 พ.ค. 2564
28 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
06 พ.ค. 2564
29 รายงานงบทดลอง และ งบรับ - จ่ายเงินสดเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
05 พ.ค. 2564
30 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
05 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23