ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
09 พ.ย. 2564
12 การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
27 ต.ค. 2564
13 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
25 ต.ค. 2564
14 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
25 ต.ค. 2564
15 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 ต.ค. 2564
16 ปฎิทินท่องเที่ยว 12 เดือน เทศบาลตำบลทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
07 ต.ค. 2564
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ส.ค. 2564
18 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
16 ส.ค. 2564
19 รายงานงบทดลอง และ งบรับ - จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
03 ส.ค. 2564
20 รายงานการประชุมาสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อยครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23