ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศการมอบอำนาจให้แก่รองนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
284
26 มิ.ย. 2558
152 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
18 ก.พ. 2558
153 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
05 ม.ค. 2558
154 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการให้เช่าตลาดน้ำทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
665
22 ส.ค. 2557
155 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ให้เช่าตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย โดยวิธีประมูล ดาวน์โหลดเอกสาร
452
31 ก.ค. 2557
156 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
334
31 ก.ค. 2557
157 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลทะเลน้อย พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
18 มิ.ย. 2557
158 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทะเลน้อย พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
18 มิ.ย. 2557
159 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
321
09 มิ.ย. 2557
160 แผนบริหารความต่อเนื่องเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
262
30 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23