ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
12 พ.ค. 2565
2 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 เม.ย. 2565
3 โปรดชำระภาษีภายใน 30 เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
22 เม.ย. 2565
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
18 เม.ย. 2565
5 การใช้พลังงานของเทสบาลตำบลทะเลน้อย ระหว่างกันยายน 2563 - สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 เม.ย. 2565
6 เทศบาลตำบลทะเลน้อยประชาสัมพันธ์ พัทลุงเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
25 มี.ค. 2565
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทะเลน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 มี.ค. 2565
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 มี.ค. 2565
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
06 ม.ค. 2565
10 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23