ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
19 ก.ค. 2564
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 พ.ค. 2564
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 พ.ค. 2564
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 พ.ค. 2564
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 พ.ค. 2564
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของทศบาลตำบลทะเลน้อย ประจำปี 2564-2566 (ปรับปรุงฉบับที่ 1 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 พ.ค. 2564
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
19 เม.ย. 2564
8 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
127
05 ก.พ. 2564
9 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
69
05 ก.พ. 2564
10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
32
23 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19