ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 มี.ค. 2563
2 การดูแลผลกระทบบ้านพักที่อยู่อาศัย ดาวน์โหลดเอกสาร
31
26 ธ.ค. 2562
3 สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 ธ.ค. 2562
4 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีบ้านหลายหลังบนที่ดินแปลงเดียว ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 ธ.ค. 2562
5 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีสำหรับพื้นที่การเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
10
18 ธ.ค. 2562
6 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีบ้านพักที่อยู่อาศัย ดาวน์โหลดเอกสาร
13
17 ธ.ค. 2562
7 อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 ธ.ค. 2562
8 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 ธ.ค. 2562
9 กระบวนการในการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
12 ธ.ค. 2562
10 กฎหมายใหม่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14