ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง โครงการขุดตักและเคลื่อนย้ายวัชพืชในลำคลอง (เขตพื้นที่เทศบาลตำบลทะเลน้อย) หมู่ที่ 4,5,7,8,10 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน