ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึง ปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ให้เจ้าของยื่นแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึง ปี 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 180 คน