ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศย้ายสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย เปลี่ยนที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลทะเลน้อย ได้ย้ายสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อยไปประจำ ณ อาคารโถงทางเข้าตลาดน้ำทะเลน้อย ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานและหมายเลขโทรศัพท์ เป็น ที่อยู่สำนักงาน บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๕๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๔ – ๖๐๓๕๖๙
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 602 คน