ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การมอบอำนาจงานในหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรี
  รายละเอียด :

นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อยได้มอบหมายงานในหน้าที่ให้รองนายกเทศมนตรี

นายกิตติพงศ์ รักหนู   ควบคุมสั่งการของสำนักปลัดเทศบาบและกองการศึกษา

นายโรม สุขใส  ควบคุมสั่งการงานของกองคลังและส่วนโยธา


Slot Deposit Pulsa
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 312 คน