ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบติราชการแทนนายกเทศมนตรี
  รายละเอียด :

นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย ได้มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ใน 6 เรือง  ตั้งแต่วันที่  12 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 309 คน