ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มาตการประหยัดพลังงาน
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลทะเลน้อยได้กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานเพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติ


Deposit Pulsa Tanpa Potongan
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 567 คน