ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาฃิกสภาเทศบาล
  รายละเอียด :

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทะเลน้อย

อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย

 

โปรดดาวน์โหลดเอกสาร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 551 คน