ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : 120 ปี วันสถาปนากระทรวงมหาดไทย
  รายละเอียด :

ดาวน์โหลด คำประกาศถวายสดุดี และ คำประกาศเจตนารมณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 612 คน