กิจกรรม : ประชุมสาธิตการเก็บข้อมูลชุมชน F2 และเรียนรู้การทำวิจัยชุมชน recapรายละเอียด :
    วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลทะเลน้อย ร่วมกับ ศูนย์จัดการเครือยข่ายตำบลเขาปู่ ในการดำเนินโครงการของสสส. ได้จัดประชุมสาธิตการเก็บข้อมูลชุมชน F2 และเรียนรู้การทำวิจัยชุมชน recap โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศจค.เขาปู่จำนวน 4 ท่านมาให้ข้อมูลและอบรมแก่พนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565    อ่าน 2 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**