กิจกรรม : ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสานพลังภาคีขับเคลื่อนชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะรายละเอียด :
    วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางชลฑิชา หมื่นหนู นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย และพนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสานพลังภาคีขับเคลื่อนชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะโดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์จัดการเครื่อข่ายสุขภาวะชุมชนตำบลเขาปู่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่มาบรรยายและอธิบายการสำรวจข้อมูลชุมชน(TCNAP)ในตำบลทะเลน้อยให้พนักงานเทศบาลได้เข้าใจและสามารถนำไปปฎิบัติได้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทะเลน้อย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565    อ่าน 26 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**