กิจกรรม : ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการการติดตามผลการบริหารงานรายละเอียด :
    วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 14:30 น. นางชลฑิชา หมื่นหนู นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ การติดตามผลการบริหารงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทะเลน้อย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2564    อ่าน 13 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**