กิจกรรม : ประชุมปรึกษาหารือพัฒนาการท่องเที่ยวแบบนวัตวิถีรายละเอียด :
    วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 น. นางชลฑิชา หมื่นหนู นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือพัฒนาการท่องเที่ยวแบบนวัตวิถี ร่วมกับท่าน ดร.นที รัชกิจประการ และคณะทำงาน ณ Pakpra Lagoon ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564    อ่าน 28 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**