กิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด


รายละเอียด :
    วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางชลฑิชา หมื่นหนู นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ มังสังข์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน และนางสาวศิริรัตน์ นิ่มแก้ว ตำแหน่ง ผช.นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด ณ โรงเรียนพนางตุง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย (คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ) จำนวน 50 ราย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564    อ่าน 50 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**