กิจกรรม : กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพทางจิตใจแก่แกนนำผู้สูงอายุ และกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน สูงวัยห่วง


รายละเอียด :
    วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นายคณนาถ หมื่นหนู นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย มอบหมายให้นางชลพิชา หมื่นหนู รองปลัดเทศบาลได้เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพทางจิตใจแก่แกนนำผู้สูงอายุ และกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน สูงวัยห่วงใยกัน ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลทะเลน้อย (สปสช.) ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ ในตำบลทะเลน้อยทั้ง10 หมู่บ้าน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563    อ่าน 72 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**