กิจกรรม : โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยครั้งที่ 2


รายละเอียด :
     วันจันทร์ที 25 พ.ค.2563 นายคณนาถ หมื่นหนู นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อยได้มอบหมายให้ ศพด.บ้านทะเลน้อยดำเนินการโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.- 5 มิ.ย.2563 รวมทั้งสิ้น 9 วันทำการ โดยได้แจ้งให้ผู้ปกครองมารับวัตถุดิบที่ ศพด.บ้านทะเลน้อย เนื่องจากจะให้ผู้ปกครองรับอาหารเสริม(นม) ให้เด็กดื่มที่บ้านในช่วงปิดตามสถานการณ์โควิด 19 โดยคณะครู ศพด.บ้านทะเลน้อยได้เตรียมอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนที่ขึ้นทะเบียนเรียนไว้ในปีการศึกษา2563 จำนวน 137 คนรับอาหารเสริม (นม) คนละ 31 กล่อง ณ ศพด.บ้านทะเลน้อย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563    อ่าน 56 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**