กิจกรรม : กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2562
รายละเอียด :
    เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลทะเลน้อย จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป และให้ประชาชนในพื้นที่ได้ซาบซึ้งและตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย โดยได้รับเกียรติจากนายพิชิต ขันติพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนางตุง มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณตลาดน้ำทะเลน้อย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562    อ่าน 97 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**