กิจกรรม : ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562รายละเอียด :
    วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายบุญเสริม เหมือนพรรณราย ประธานสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทะเลน้อย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2562    อ่าน 51 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**