กิจกรรม : ทต.ทะเลน้อยเข้าร่วมประชุม "แผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลน้อย"

รายละเอียด :
    วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลทะเลน้อย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนพระราชดำริ "แผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลน้อย" ฉบับประชาชน และแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลน้อย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดงาน ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ อำภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560    อ่าน 98 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**