กิจกรรม : ทต.ทะเลน้อยร่วมโครงการสัมมนาแนวทางแก้ไขปัญหากระบือปลัก (ควายน้ำ)รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสัมนาแนวทางแก้ไขปัญหากระบือปลัก (ควายน้ำ) ทะเลน้อย เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือปลัก (ควายน้ำ) ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสุขภาพกระบือปลัก (ควายน้ำ) ทะเลน้อย อย่างยังยืน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทะเลน้อย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560    อ่าน 96 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**