กิจกรรม : ศึกษาดูงานหมู่บ้าน OTOP จังหวัดกระบี่และพังงา


รายละเอียด :
    ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2560 สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง และเทศบาลตำบลทะเลน้อย จัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาของหมู่บ้าน ได้นำกลุ่มแม่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทะเลน้อย ไปศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 เพื่อให้หมู่บ้านมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถเพิ่มรายได้ของประชาชนในหมู่บ้าน OTOP ตามแผนพัฒนาของหมู่บ้าน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560    อ่าน 123 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**