กิจกรรม : ประชุมนำเสนอผลการวิจัย
รายละเอียด :
     วันที่ 17 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำโครงการวิจัยการประเมินความเปราะบางและการพัฒนารูปแบบการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษาชุมชนทะเลน้อย และได้เชิญเทศบาลตำบลทะเลน้อย เทศบาลตำบลพนางตุง กำนัน ผู้ใหญ่ และชาวบ้าน เข้าร่วมหารือแนวทางการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายเกลื่อม พูลสง ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559    อ่าน 97 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**