กิจกรรม : ประชุมนำเสนอผลการวิจัยรายละเอียด :
     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำโครงการวิจัยการประเมิณความเปราะบางและการพัฒนารูปแบบการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษาชุมชนทะเลน้อย และได้เชิญเทศบาลตำบลทะเลน้อย เทศบาลตำบลพนางตุง กำนัน ผู้ใหญ่ และชาวบ้าน เข้าร่วมหารือแนวทางการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณณ์ เป็นประธานในการเปิดประชุมโครงการวิจัยการประเมิณความเปราะบางและการพัฒนารูปแบบการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษาชุมชนทะเลน้อย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดทะเลน้อย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559    อ่าน 92 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :

**